Tìm việc Angularjs tại Vĩnh Phúc trong tháng 01/2020 (85 việc làm) - Trang 2

Công ty TNHH BHFlex Vina
11. Nhân Viên OQC Công ty TNHH BHFlex Vina
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH BHFlex Vina
12. Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc Công ty TNHH BHFlex Vina
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  16 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH BHFlex Vina
13. Nhân Viên Data Sản Xuất Công ty TNHH BHFlex Vina
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty ActRo VINA
14. Kế Toán Trưởng Công ty ActRo VINA
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty ActRo VINA
15. Chủ Nhiệm Iqc Công ty ActRo VINA
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
PIAGGIO Vietnam
16. Kỹ Sư Cao Cấp Tự Động Hóa PIAGGIO Vietnam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam
17. Nhân Viên Lễ Tân Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam
18. Nhân Viên QA Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông TIM Việt Nam
19. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Truyền Thông TIM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc...
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Truyền Thông TIM Việt Nam
20. Thực Tập Sinh Kỹ Thuật Điện Tử Công Ty TNHH Truyền Thông TIM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông TIM Việt Nam
21. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty TNHH Truyền Thông TIM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc...
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TMS
22. Trưởng Phòng Giải Phóng Mặt Bằng Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
23. Chuyên Viên Quản Trị Nợ Địa Bàn Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc...
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
24. Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
25. Giám Sát Buồng Phòng Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
26. Chuyên Viên Thanh Tra Và Kiểm Soát Chất Lượng Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
27. Quản Lý Tổng Đài Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
28. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
29. Công Nhân Cơ Điện Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Prime Group
30. Quản Lý Nguồn Cung Ứng (Sourcing Manager) Công ty Cổ Phần Prime Group
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat