Tuyển dụng 561 việc làm Thương Mại/Xuất Nhập Khẩu trong tháng 08/2019 - Trang 8

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 561 việc làm Thương Mại/Xuất Nhập Khẩu trong tháng 08/2019 - Trang 8
Công ty TNHH GFS Việt Nam
71. Trưởng Phòng Kế Hoạch Công ty TNHH GFS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
72. [Bình Dương] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  17 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cik Telecom Việt Nam
73. Nhân Viên Văn Phòng Hỗ Trợ Đơn Hàng Công ty TNHH Cik Telecom Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
74. [Long An] Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Từ 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
75. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
76. Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
77. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Import Export Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thái Minh
78. Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Công ty Cổ phần Thái Minh
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thái Minh
79. Nhân Viên Chứng Từ Công ty Cổ phần Thái Minh
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thái Minh
80. Nhân Viên Hiện Trường Hàng Không Công ty Cổ phần Thái Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
81. [Từ Sơn] Quản Lý Giao Nhận Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ VẠN PHÚC
82. Chuyên Viên Mua Hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ VẠN PHÚC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa
83. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
84. Nhân Viên Phòng Điều Độ Kinh Doanh Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nesta
85. Nhân Viên Mua Hàng Công ty TNHH Nesta
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
GPO INTERNATIONAL
86. Nhân Viên Tìm Nguồn Hàng ( Supplier Sourcing) GPO INTERNATIONAL
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Từ 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Ford Việt Nam
87. Chuyên Viên Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Supply Chain Managment Analyst) Công ty TNHH Ford Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Ford Việt Nam
88. Material Planning And Logistics (MPL) Engineers Công ty TNHH Ford Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SHR Việt nam
89. Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
90. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Chat