Tuyển dụng 539 việc làm Thương Mại/Xuất Nhập Khẩu trong tháng 08/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 539 việc làm Thương Mại/Xuất Nhập Khẩu trong tháng 08/2019 - Trang 7
Sel de Mer Hotel & Suites
61. Nhân Viên Nhận Hàng (F&B Order Taker) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
KizCiti - Thành phố Hướng nghiệp
62. Nhân Viên Mua Hàng - Phụ Trách Shop Quà Lưu Niệm KizCiti - Thành phố Hướng nghiệp
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
63. Chuyên Viên Điều Phối Giao Nhận Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Nam Định
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I - MIỀN BẮC (U&I LOGISTICS – NORTHERN JSC)
64. Nhân Viên Sales Logistics CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I - MIỀN BẮC (U&I LOGISTICS – NORTHERN JSC)
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I - MIỀN BẮC (U&I LOGISTICS – NORTHERN JSC)
65. Nhân Viên Sales Overseas CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I - MIỀN BẮC (U&I LOGISTICS – NORTHERN JSC)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
66. [Bắc Ninh] Quản Lý Giao Nhận Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Sadaco
67. Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng Công ty cổ phần Sadaco
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công TY TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL - VNPT
68. Nhân Viên Hỗ Trợ Chứng Từ Công TY TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL - VNPT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công TY TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL - VNPT
69. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Import - Export Staff) Công TY TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL - VNPT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
70. Nhân Viên Kinh Doanh (Senior Sales Forwarding) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
71. Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
72. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
73. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
74. [Quận 3] Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
75. [Quận 3] Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
76. [Long An] Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
77. Nhân Viên Thu Mua (Assistant Category Manager) Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH GFS Việt Nam
78. Trưởng Phòng Kế Hoạch Công ty TNHH GFS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
79. [Bình Dương] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  17 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cik Telecom Việt Nam
80. Nhân Viên Văn Phòng Hỗ Trợ Đơn Hàng Công ty TNHH Cik Telecom Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Chat