Tuyển dụng 310 việc làm Văn Phòng tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019 - Trang 4

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 310 việc làm Văn Phòng tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019 - Trang 4
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
31. Nhân Viên Hành Chính CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
32. Nhân Viên Nhập Liệu Vào Phần Mềm CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN WINDSOR (NTNN)
33. Business Center CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN WINDSOR (NTNN)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC PQR
34. Thư Ký Kinh Doanh - CN Phú Quốc CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC PQR
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC PQR
35. Thư Ký Kinh Doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC PQR
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Swiss Post Solutions
36. Nhân Viên Xử Lý Dữ Liệu Tiếng Anh Công ty TNHH Swiss Post Solutions
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH MTV BẢO GIA HƯNG THỊNH
37. Nhân Viên Văn Phòng CÔNG TY TNHH MTV BẢO GIA HƯNG THỊNH
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
38. Trưởng Nhóm Quản Trị Viên (Admin Team Leader) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH INAHVINA
40. Nhân Viên Văn Phòng (Sale Assistant) Công ty TNHH INAHVINA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
TAM LOGISTICS & TRADING CO., LTD
42. Nhân Viên Account Management TAM LOGISTICS & TRADING CO., LTD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TECHMASTER
43. Nhân Viên Mua Hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TECHMASTER
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TECHMASTER
44. Nhân Viên Mua Hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TECHMASTER
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Khang Gia Bình
45. Thư Ký Văn Phòng Công ty TNHH Khang Gia Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Hoá dầu Mekong
46. Nhân Viên Hành Chánh Công ty Cổ phần Hoá dầu Mekong
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Resorts International Viet Nam
48. Chuyên Viên/ Nhân Viên Tuyển Dụng Công ty cổ phần Resorts International Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 11 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Resorts International Viet Nam
49. Nhân Viên Hành Chính/ Admin Văn Phòng Công ty cổ phần Resorts International Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số
50. Thư Ký Kinh Doanh ( Sales Admin) Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Chat