Tuyển dụng 293 việc làm spa thẩm mỹ làm đẹp thể lực tại Hải Phòng trong tháng 06/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 293 việc làm spa thẩm mỹ làm đẹp thể lực tại Hải Phòng trong tháng 06/2019 - Trang 7
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
61. Nhân Viên Đóng Gói Hàng Hóa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  3 - 4 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
62. Nhân Viên Marketing Nội Dung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
63. Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
64. Quản Lý Kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
67. [Hải Phòng, Nam Định] Cộng Tác Viên Xác Minh Hiện Trường Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
68. Nhân Viên Lễ Tân Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
69. Nhân Viên Bảo Vệ Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
70. Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
71. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
72. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
73. Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
74. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
75. Trợ Lý Kinh Doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
76. KỸ Sư Tự Động Hóa Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
77. Nhân Viên Kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
78. Nhân Viên Kiểm Định Chất Lượng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
79. Quản Đốc Phân Xưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
80. Tổ Trưởng Sản Xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat