Tuyển dụng 278 việc làm spa thẩm mỹ làm đẹp thể lực tại Hải Phòng trong tháng 06/2019 - Trang 6

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 278 việc làm spa thẩm mỹ làm đẹp thể lực tại Hải Phòng trong tháng 06/2019 - Trang 6
Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh
51. Nhân Viên Cơ Khí Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng
52. Kỹ Sư Hiện Trường Công ty Cổ phần Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng
53. Kỹ Sư Cơ Điện Công ty Cổ phần Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
55. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Core Search Việt Nam
56. Tuyển Phiên Dịch Văn Phòng Tiếng Hàn (Hải Phòng) Công Ty TNHH MTV Core Search Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Core Search Việt Nam
57. Tuyển Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Xưởng (Hải Phòng) Công Ty TNHH MTV Core Search Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Instanta Việt Nam
58. Nhân Viên Xuất Khẩu (Export Sales Staff) Công ty TNHH Instanta Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
59. Kỹ Sư Điện - Cơ Khí Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  Từ 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
60. Nhân Viên Marketing Trực Tuyến CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
61. Nhân Viên Kiểm Tra Và Quản Lý Hàng Hóa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
62. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
63. Nhân Viên Đóng Gói Hàng Hóa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  3 - 4 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
64. Nhân Viên Marketing Nội Dung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
65. Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
66. Quản Lý Kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
69. [Hải Phòng, Nam Định] Cộng Tác Viên Xác Minh Hiện Trường Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
70. Nhân Viên Lễ Tân Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat