Tuyển dụng 904 việc làm Nhân Sự/Hành Chính tại Hồ Chí Minh trong tháng 08/2019 - Trang 14

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 904 việc làm Nhân Sự/Hành Chính tại Hồ Chí Minh trong tháng 08/2019 - Trang 14
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
131. Giám Sát Phát Triển Nhân Tài CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
132. Quản Lý Khu Vực CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Mễ Tân
133. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng (Recruitment Intern) Công ty TNHH Mễ Tân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
134. Tổng Vụ Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế
135. Trợ Lý Quản Lý Khu Vực Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế
136. Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
137. [HCM] Tổng Vụ Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
138. [Quận 3] Tổng Vụ Văn Phòng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
139. General Affairs Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
140. Tổng Vụ Văn Phòng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
141. Tổng Vụ Văn Phòng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH KBB
142. Thư Ký Văn Phòng Công ty TNHH KBB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
143. Admin - Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Chi nhánh tại TP HCM- Công ty cổ phần viễn thông đầu tư và thương mại Quốc Tế
144. Thư Ký - Hành Chính Chi nhánh tại TP HCM- Công ty cổ phần viễn thông đầu tư và thương mại Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Gia Phát Investment
145. Thực Tập Sinh Nhân Sự Công ty TNHH Gia Phát Investment
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tân Hùng Cơ
146. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tân Hùng Cơ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Callus
147. Chuyên Viên C&B Công ty TNHH Callus
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Good Mood Restaurant
148. Tiếp Viên (Hostess) Good Mood Restaurant
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN ITM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
149. Nhân Viên Hành Chính CÔNG TY CỔ PHẦN ITM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
150. [HCM] Trợ Lý/ Quản Trị Viên (Assistant/Admin) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Chat