Tuyển dụng 406 việc làm Quản Lý Điều Hành trong tháng 08/2019 - Trang 10

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 406 việc làm Quản Lý Điều Hành trong tháng 08/2019 - Trang 10
Công ty TNHH 40 Giờ
91. Phó Tổng Giám Đốc (Deputy General Manager) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  23 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH 40 Giờ
92. Trợ Lý CEO (Assistant To CEO) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
93. Trợ Lý CEO (Assistant To CEO) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
94. Giám Đốc Nhà Máy (Factory Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  09/09/2019
 • Mức lương:
  35 - 58 triệu VNĐ
MegaCEO Group
95. Tổng Giám Đốc (General Director) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  09/09/2019
 • Mức lương:
  35 - 58 triệu VNĐ
Công ty TNHH 40 Giờ
96. Phó Giám Đốc Kinh Doanh Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
97. Trợ Lý Quản Lý IE/Quản Lý IE (Assistant IE Manager / IE Manager) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Phú Thọ
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dynapac (Hà Nội)
98. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Dynapac (Hà Nội)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Nam Cường
99. Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Sạn Khách Sạn Nam Cường
 • Địa điểm:
  Nam Định
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Nam Cường
100. Giám Đốc Công TY BOT 188 Khách Sạn Nam Cường
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  17/09/2019
 • Mức lương:
  42 - 50 triệu VNĐ
Institution of American Education
101. Quản Lý Trường Học (Campus Manager) Institution of American Education
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Institution of American Education
102. Quản Lý Trường Học (Academic Campus Manager) Institution of American Education
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
103. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Muối Miền Nam
104. Phó Phòng Quản Lý Sản Xuất Phụ Trách Kỹ Thuật Công ty Cổ phần Tập đoàn Muối Miền Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
105. Trưởng Nhóm Quản Trị (Admin Team Lead) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
106. Quản Trị Viên/Trợ Lý Quản Trị Viên (Administration Manager / Assistant Administration Manager) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Phú Thọ
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  27 - 34 triệu VNĐ
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
107. Hiệu Trưởng Mầm Non Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Tập Đoàn VinGroup - Công ty CP
108. [Vincom Retail] - Giám Đốc Ban Quản Lý Trung Tâm Thương Mại Tập Đoàn VinGroup - Công ty CP
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn VinGroup - Công ty CP
109. [Vincommerce] - Trưởng Bộ Phận KSAT & PCCN Tập Đoàn VinGroup - Công ty CP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
110. Phó Phòng Khách Hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat