Tuyển dụng 130 việc làm Dệt May/Da Giày trong tháng 08/2019 - Trang 8

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 130 việc làm Dệt May/Da Giày trong tháng 08/2019 - Trang 8
CÔNG TY TNHH GREEN TG
71. Quản Đốc Tổ Cắt CÔNG TY TNHH GREEN TG
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GREEN TG
72. Nhân Viên QC CÔNG TY TNHH GREEN TG
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẠI HOA
73. Cán Bộ Sản Xuất Ngành Giày CÔNG TY TNHH ĐẠI HOA
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dongjin Textile Vina
74. Công Nhân Lao Động Phổ Thông Công ty TNHH Dongjin Textile Vina
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
75. Kỹ Thuật Nhuộm (Textile Dyeing Technician) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/10/2019
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
76. Quản Trị Dự Án (Project Administrator For Farming) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
77. Giám Sát Quan Hệ Nhân Viên (Employee Relations Supervisor) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Fashion Garments Tân Phú Đồng Nai
78. Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền Fashion Garments Tân Phú Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  27/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Fashion Garments Tân Phú Đồng Nai
79. Nhân Viên Kỹ Thuật May Fashion Garments Tân Phú Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH CIBAO
80. Nhóm Trưởng Kỹ Thuật Tối Ưu Hóa CÔNG TY TNHH CIBAO
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat