Tuyển dụng 138 việc làm đấu thầu chính phủ tại Cần Thơ trong tháng 06/2019 - Trang 3

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 138 việc làm đấu thầu chính phủ tại Cần Thơ trong tháng 06/2019 - Trang 3
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
22. Long An - Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn ( Lương Khá) Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
23. Đồng Tháp - Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn ( Lương Khá) Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
24. An Giang - Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn ( Lương Khá) Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
25. Vĩnh Long - Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
28. Nhân Viên Xử Lý Nợ Khó Đòi Tại Miền Tây Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
29. Miền Tây - Thu Hồi Nợ Tín Chấp Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ TOÀN NĂNG
32. [Cần Thơ] Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ TOÀN NĂNG
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ TOÀN NĂNG
33. [Cần Thơ] Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ TOÀN NĂNG
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 11 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ TOÀN NĂNG
34. Cần Thơ - Nhân Viên Kinh Doanh CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ TOÀN NĂNG
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ TOÀN NĂNG
35. [Cần Thơ] Nhân Viên Kinh Doanh CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ TOÀN NĂNG
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
36. Giám Sát Bán Hàng Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
37. Giám Đốc/Phó Giám Đốc Kinh Doanh Thị Trường Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
38. Giám Đốc Miền Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
39. [Miền Tây] Nhân Viên Kinh Doanh Nội Địa Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Dược phẩm Tâm Bình
40. Giám Sát Bán Hàng Miền Tây Công ty Dược phẩm Tâm Bình
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Chat