Tuyển dụng 9 việc làm Process Engineer trong tháng 01/2020

Công ty TNHH Bosch Việt Nam
1. Kỹ Sư Quy Trình (Process Engineer) Công ty TNHH Bosch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH JGC Việt Nam
2. Process Engineer Công ty TNHH JGC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phần mềm 2NF
3. Process Quality Assurance Công ty TNHH Phần mềm 2NF
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bosch Việt Nam
4. Kỹ Sư Quá Trình Hậu Cần Cao Cấp (Senior Logistics Process Engineer) Công ty TNHH Bosch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bosch Việt Nam
5. Kỹ Sư Quá Trình Và Thiết Bị (Process And Equipment Engineer) Công ty TNHH Bosch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PREMO VIỆT NAM
6. Kỹ Sư Chất Lượng Quá Trình (Process Quality Engineer ) CÔNG TY TNHH PREMO VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Techtronic Industries
7. Kỹ Sư Đảm Bảo Chất Lượng (In - Process Quality Assurance Engineer - IPQA Engineer) Techtronic Industries
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sài Gòn Stec
8. Nhân Viên Kỹ Thuật Process Công ty TNHH Sài Gòn Stec
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Innotec Việt Nam
9. Process Quality Assurance (QA) Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Innotec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat