Tuyển dụng 193 việc làm Kiểm Định Viên trong tháng 12/2019

Côngty TNHH Nhà Hàng JW Homemade Catering Hàn Quốc
2. Dinh Dưỡng Viên Côngty TNHH Nhà Hàng JW Homemade Catering Hàn Quốc
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Thiên Quốc
3. Kế Toán Viên Công Ty TNHH Thương Mại Thiên Quốc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty cổ phần SHA Toàn Cầu
4. Giao Dịch Viên Công ty cổ phần SHA Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công TY Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa
5. Giao Dịch Viên Công TY Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công TY Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa
6. Giao Dịch Viên Công TY Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Edumax VIệt Nam
7. Tư Vấn Viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Edumax VIệt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Be Pro
8. Kế Toán Viên Công ty Cổ phần Be Pro
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH V 2 U Healthcare Việt Nam
9. Kế Toán Viên Công Ty TNHH V 2 U Healthcare Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Dragcons
10. Kế Toán Viên Công ty cổ phần Dragcons
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
11. Tổng Đài Viên Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 11 triệu VNĐ
Chi nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Immanuel
12. Kiểm Toán Viên Chi nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Immanuel
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
13. Tổng Đài Viên - CSKH Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công TY Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa
14. Giao Dịch Viên Công TY Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH laSun
15. Kế Toán Viên Công ty TNHH laSun
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH XNK Trường Việt
16. Kế Toán Viên Công Ty TNHH XNK Trường Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công TNHH Thương mai dịch vụ Thực phẩm Kim Mã
17. Kế Toán Viên Công TNHH Thương mai dịch vụ Thực phẩm Kim Mã
 • Địa điểm:
  Thừa Thiên Huế
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công TY Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa
18. Kế Toán Viên Công TY Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Rose De Mai
19. Kế Toán Viên Công Ty TNHH Rose De Mai
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tư vấn AZLAW
20. Phiên Dịch Viên Công ty TNHH Tư vấn AZLAW
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  23 - 25 triệu VNĐ
Chat