Tuyển dụng 11 việc làm Kỹ Sư Cấp Thoát Nước trong tháng 02/2020

Công ty Cổ phần Tư Vấn Công Nghệ và Xây dựng ALG
1. Kỹ Sư Thiết Kế Cấp Thoát Nước Công ty Cổ phần Tư Vấn Công Nghệ và Xây dựng ALG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Xây dựng Sagen
4. Họa Viên Nước Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Xây dựng Sagen
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Milton
5. Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Công ty Cổ phần Milton
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  22 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoa Hồng
6. Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoa Hồng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
8. Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
9. Kỹ Sư Tài Nguyên Nước Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Đầu tư thương mại Quốc Tế Mặt Trời Việt
10. Kỹ Sư Điện Nước Công ty Cổ Phần Đầu tư thương mại Quốc Tế Mặt Trời Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC
11. Kỹ Sư Nước Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Chat