Tuyển dụng 36 việc làm Kỹ Sư Cầu Đường trong tháng 11/2019

Công ty CP tập đoàn Tôn Hoa Sen
1. Kỹ Sư Cầu Đường Công ty CP tập đoàn Tôn Hoa Sen
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Hà Nội] Kỹ Sư Cầu Nối Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Viettel Aerospace
3. Kỹ Sư Mô Phỏng Kết Cấu Viettel Aerospace
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Kỹ Sư Cầu Nối Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  40 - 45 triệu VNĐ
Alphanam Group
5. Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Alphanam Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Xây Dựng 14-9
6. Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường Công ty Cổ Phần Xây Dựng 14-9
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Minh Giang
7. Kỹ Sư Cầu Đường Công Ty TNHH Minh Giang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XD FICO-COREA
8. Kỹ Sư Cầu Đường CÔNG TY TNHH XD FICO-COREA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Xây Dựng Thương Mại Thới Bình
9. Kỹ Sư Cầu Đường Công ty CP Xây Dựng Thương Mại Thới Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Quang Huy
10. Kỹ Sư Cầu Đường Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Quang Huy
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GJW
11. Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GJW
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CPXD Công Trình Trường Lộc
12. Kỹ Sư Hiện Trường (Công Trình Cầu Đường) Công ty CPXD Công Trình Trường Lộc
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp...
 • Thời hạn:
  11/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Tấn Phát
13. Kỹ Thuật Xây Dựng, Cầu Đường Công Ty CP Tấn Phát
 • Địa điểm:
  Kon Tum
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG KHANG ĐỨC - CN TP HỒ CHÍ MINH
14. Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG KHANG ĐỨC - CN TP HỒ CHÍ MINH
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
 Công Ty Cổ Phần Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hưng Thịnh Land
15. Kỹ Sư Kết Cấu Công Ty Cổ Phần Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hưng Thịnh Land
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
GLOBAL DESIGN IT CO., LTD
16. Kỹ Sư Cầu Nối GLOBAL DESIGN IT CO., LTD
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần HBLab
17. Kỹ Sư Cầu Nối (BrSE) Công ty Cổ phần HBLab
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  23 - 60 triệu VNĐ
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Nam
18. Kỹ Sư Kết Cấu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp NSN
19. Kỹ Sư Kết Cấu Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp NSN
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Minh Giang
20. Kỹ Sư Kết Cấu Công Ty TNHH Minh Giang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat