Tuyển dụng 112 việc làm kỹ sư nghiên cứu trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 112 việc làm kỹ sư nghiên cứu trong tháng 06/2019
Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc
2. Kỹ Sư Thiết Bị Y Sinh Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cố phần kỹ thuật công nghệ tự động Hải Nam
3. Kỹ Sư R&D Công ty cố phần kỹ thuật công nghệ tự động Hải Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 14 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
4. Chuyên Viên Khách Hàng Chiến Lược Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Techcombank
5. Chuyên Gia Cao Cấp Sáng Kiến Chiến Lược (Sáng Kiến Corporate Governance) Techcombank
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Techcombank
6. Chuyên Viên Cao Cấp Sáng Kiến Chiến Lược (UI/ UX) Techcombank
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Internet NOVAON
7. Giám Đốc Chiến Lược (Digital Strategy Manager) Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  23 - 34 triệu VNĐ
Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
8. Giám Đốc Chiến Lược – Kế Hoạch Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP SX XD Hưng Long Phước
9. Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Vật Tư Công ty CP SX XD Hưng Long Phước
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Pixelz Company Limited
10. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Pixelz Company Limited
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty CP Nhựa An Phát Xanh
11. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công Ty CP Nhựa An Phát Xanh
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Tiếng Nhật N2 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Quận 1, HCM] Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Nhân Viên Phòng Kế Hoạch (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty CP Sản Xuất Và Công nghệ Nhựa Pha Lê
16. Phụ Trách Bộ Phận Kế Hoạch Vật Tư Công ty CP Sản Xuất Và Công nghệ Nhựa Pha Lê
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [Bình Dương] Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Nhân Viên Kế Hoạch (Planning Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. Nhân Viên Kế Hoạch Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat