Tuyển dụng 118 việc làm kỹ sư nghiên cứu trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 118 việc làm kỹ sư nghiên cứu trong tháng 09/2019
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Nhân Viên Phòng Kế Hoạch - Marketing Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng
3. Nhân Viên Kế Hoạch Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP NGUYỄN MINH
4. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP NGUYỄN MINH
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Hoá dầu Mekong
5. Nhân Viên Kế Hoạch Công ty Cổ phần Hoá dầu Mekong
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Nhân Viên Phòng Kế Hoạch – Marketing Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Bình Dương] Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH MORRIS SHIPPING VIỆT NAM
9. Nhân Viên Giám Sát Hoạt Động Hàng Hóa Tại Cảng (Op) CÔNG TY TNHH MORRIS SHIPPING VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Bình Dương] Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Bình Dương] Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
SKymond Luxury - Trang Sức Bạch Kim Hàng Đầu Việt Nam
12. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất SKymond Luxury - Trang Sức Bạch Kim Hàng Đầu Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Quận Phú Nhuận
13. Nhân Viên Kế Hoạch Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Quận Phú Nhuận
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trung Dũng
14. Nhân Viên Kế Hoạch Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trung Dũng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Rochdale Spears
15. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Vật Liệu (Production Material Planner) Công Ty TNHH Rochdale Spears
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Rochdale Spears
16. Nhân Viên Kế Hoạch Cao Cấp Whitewood(Senior Whitewood Planner) Công Ty TNHH Rochdale Spears
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
17. Nhân Viên Kế Hoạch Nhà Máy Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Nhà Xuất Bản Phụ Nữ
19. Nhân Viên Kế Hoạch - Sản Xuất Nhà Xuất Bản Phụ Nữ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [Bình Dương] Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Chat