Tuyển dụng 16 việc làm biên dịch viên trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 16 việc làm biên dịch viên trong tháng 07/2019
Công ty Cổ phần SG Fintech
1. Nhân Viên Phiên Dịch ( Tiếng Trung ) Công ty Cổ phần SG Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Thông Dịch Tiếng Nhật Ngành IT Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Isentia Việt Nam
3. Biên Dịch Viên (Translator) Công Ty TNHH Isentia Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại Ulytan
4. Biên Dịch Viên Tiếng Anh Công ty TNHH Đầu tư thương mại Ulytan
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH đầu tư và phát triển E.A.S Du học quốc tế
5. Cộng Tác Viên Phiên Dịch Tiếng Lào Công ty TNHH đầu tư và phát triển E.A.S Du học quốc tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH đầu tư và phát triển E.A.S Du học quốc tế
6. Cộng Tác Viên Phiên Dịch Tiếng Campuchia Công ty TNHH đầu tư và phát triển E.A.S Du học quốc tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH đầu tư và phát triển E.A.S Du học quốc tế
7. Cộng Tác Viên Phiên Dịch Tiếng Thái Lan Công ty TNHH đầu tư và phát triển E.A.S Du học quốc tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH đầu tư và phát triển E.A.S Du học quốc tế
8. Cộng Tác Viên Phiên Dịch Tiếng Tây Ban Nha Công ty TNHH đầu tư và phát triển E.A.S Du học quốc tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH đầu tư và phát triển E.A.S Du học quốc tế
9. Cộng Tác Viên Phiên Dịch Tiếng Pháp Công ty TNHH đầu tư và phát triển E.A.S Du học quốc tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
10. Phiên Dịch Viên Kiêm Iso (Interpreter Cum Iso) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  16 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
11. Phiên Dịch / Phiên Dịch Kiêm Nhân Viên Quản Trị (Interpreter/Translator Cum Admin Staff ) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
12. Biên Phiên Dịch Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
13. Biên Phiên Dịch Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
14. Biên Phiên Dịch Phòng Phát Triển Sản Phẩm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
15. IT Comunicator Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch thuật và Phần mềm Star Việt Nam
16. Biên Dịch Viên (Anh-Việt & Việt-Anh) Công ty TNHH Dịch thuật và Phần mềm Star Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tìm kiếm liên quan
Chat