Tuyển dụng 103 việc làm Phiên Dịch Tiếng Hàn trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Youngnam Vina
1. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công Ty TNHH Youngnam Vina
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Primetech Vina
2. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công Ty TNHH Primetech Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
3. Thông Dịch Viên Tiếng Hàn Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Gigalane
4. Phiên Dịch Tiếng Hàn Công Ty TNHH Gigalane
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH JT Tube Việt Nam
5. Phiên Dịch Tiếng Hàn (Korean Translator And Interpreter) Công Ty TNHH JT Tube Việt Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Everrise Việt Nam
6. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH Everrise Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Koei Toda
7. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH Công Nghiệp Koei Toda
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Phiên Dịch Tiếng Nhật N3 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka
9. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH KS Tech Phú Thọ
10. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH KS Tech Phú Thọ
 • Địa điểm:
  Phú Thọ
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Ego Việt Nam
12. Phiên Dịch Tiếng Hoa Công Ty TNHH Ego Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Từ 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Victory International (Việt Nam)
14. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Victory International (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Fresher] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [HCM] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam
18. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Mishow Việt Nam
19. Nhân Viên Phiên Dịch (Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật) Công Ty TNHH MTV Mishow Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 17 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần SG Fintech
20. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty Cổ phần SG Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat