Tuyển dụng 162 việc làm Phiên Dịch Tiếng Hàn trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH Sungwon Medical
1. Thông Dịch Tiếng Hàn Công Ty TNHH Sungwon Medical
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty Theodore Alexander HCM
3. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty Theodore Alexander HCM
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TM K&K Toàn cầu
4. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công ty TNHH TM K&K Toàn cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Yj Link Vina
5. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH Yj Link Vina
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Biên Hòa] Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH May mặc V.J.ONE
7. Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH May mặc V.J.ONE
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Chi nhánh công ty TNHH Keo San Vina Electronics
9. Phiên Dịch Tiếng Hàn Chi nhánh công ty TNHH Keo San Vina Electronics
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Daeyoung Electronics Vina
11. Thông Dịch Viên Tiếng Hàn Công ty TNHH MTV Daeyoung Electronics Vina
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Chế xuất sợi thép Dusco Vina
12. Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH Chế xuất sợi thép Dusco Vina
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [KCN Amata, Đồng Nai] Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên T/S Vina
15. Phiên Dịch Tiếng Hàn Công Ty TNHH Một Thành Viên T/S Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tư vấn AZLAW
16. Phiên Dịch Viên Công ty TNHH Tư vấn AZLAW
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  23 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH BBQ VIệt Nam
17. Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH BBQ VIệt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH PDT Vina
18. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công Ty TNHH PDT Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Đồng Nai] Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [Đồng Nai] Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Chat