Tuyển dụng 16 việc làm phiên dịch tiếng hàn trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 16 việc làm phiên dịch tiếng hàn trong tháng 09/2019
CÔNG TY TNHH SUNTEL VINA
1. Phiên Dịch Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SUNTEL VINA
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH SAMJU VINA
2. Phiên Dịch Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SAMJU VINA
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên...
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Tân Bình] Trợ Lý Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Tân Bình] Trợ Lí Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Tân Bình] Trợ Lý Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Tân Bình] Biên Phiên Dịch tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH DM&C
7. Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH DM&C
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
MegaCEO Group
8. Phiên Dịch Tiếng Hàn MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
9. Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH CNPlus Vina
10. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH CNPlus Vina
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
11. Phiên Dịch Tiếng Hàn MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  23 - 27 triệu VNĐ
MegaCEO Group
12. Thông Dịch Viên Tiếng Hàn MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  16 - 23 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
13. Phiên Dịch Tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết bị Điện tử LS Việt Nam
14. Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH Thiết bị Điện tử LS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sung Bu Vina
15. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công Ty TNHH Sung Bu Vina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Motus Vina
16. Phiên Dịch Tiếng Hàn Công Ty Motus Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat