Tuyển dụng 124 việc làm Biên Dịch Tiếng Trung trong tháng 02/2020

 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka
1. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Victory International (Việt Nam)
2. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Victory International (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam
3. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần SG Fintech
4. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty Cổ phần SG Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Trợ Lý Kinh Doanh Tiếng Trung Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH KS Tech Phú Thọ
7. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH KS Tech Phú Thọ
 • Địa điểm:
  Phú Thọ
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Worklink Vietnam- VGC Group
8. Nhân Viên Tiếng Trung Worklink Vietnam- VGC Group
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [Tiếng Trung] Kế Toán Nội Bộ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Kế Toán Nội Bộ Tiếng Trung Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 14 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kuang Chang Precision Industry
11. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Kuang Chang Precision Industry
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [HCM] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Bình Dương] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Bình Dương] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công Ty CP Sở Hữu Công Nghiệp Investip
16. Biên Dịch Và Nhân Viên Sáng Chế & Kiểu Dáng Công Nghiệp Công Ty CP Sở Hữu Công Nghiệp Investip
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Everrise Việt Nam
17. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH Everrise Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Amata, Đồng Nai] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Bà Rịa, Vũng Tàu] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [Vũng Tàu] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
Chat