Tuyển dụng 201 việc làm Biên Dịch Tiếng Trung trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Thêu Dương Thăng
1. Nhân Viên Nghiệp Vụ Công ty TNHH Thêu Dương Thăng
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Thông Dịch - Biên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  23 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần SG Fintech
3. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty Cổ phần SG Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Dragcons
4. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty cổ phần Dragcons
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dược Phẩm Vellpharm Việt Nam
5. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Dược Phẩm Vellpharm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Biên Dịch Tiếng Nhật Mảng IT Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu
7. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
8. Trợ Lý Tiếng Trung Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saite Power Source
9. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty TNHH Saite Power Source
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Providence Financial
10. Phiên Dịch Tiếng Trung Quốc Công ty TNHH Providence Financial
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Set Việt Nam
11. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty TNHH Set Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 10 triệu VNĐ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Harvest Garment Việt Nam
12. Thông Dịch Tiếng Trung Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Harvest Garment Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Gang Thép Hoa Phong Trung Quốc
13. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Gang Thép Hoa Phong Trung Quốc
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sportech Garment
14. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Sportech Garment
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Phiên Dịch Nhật - Trung Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  1 - 3 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
16. Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [Biên Hòa] Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Biên Hòa] Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Chat