Tuyển dụng 106 việc làm biên dịch tiếng nhật trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 106 việc làm biên dịch tiếng nhật trong tháng 09/2019
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Quận 1] Công ty IT Nhật cần tuyển ''Biên phiên dịch N1" Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  18 - 26 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Quận 1] Công ty IT Nhật cần tuyển ''Biên phiên dịch N1" Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  18 - 26 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (N1) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Biên Dịch Tiếng Nhật (Mảng Sản Xuất) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Bpo] IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Tân Bình] Trợ lý tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Quận 3] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Mảng CNTT Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 34 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [Quận 1] Thông Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  18 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH W2Solution Việt Nam
10. Thực Tập Sinh Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Ngành IT Công ty TNHH W2Solution Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Đồng Nai] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Nhân Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [HCM] Biên Dịch Viên Mảng Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Đồng Nai] Phiên Dịch Tiếng Nhật (Japanese Translator) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [HCM] IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [HCM] IT Communicator N2 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [HCM] IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Hải Phòng] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [Hải Phòng] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat