Tuyển dụng 86 việc làm biên dịch tiếng nhật trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 86 việc làm biên dịch tiếng nhật trong tháng 06/2019
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Japanese Assistant Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Trợ Lý Tiếng Nhật N2 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Biên Phiên Dịch Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Thông Dịch , Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Biên Phiên Dịch Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [HCM] IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Hỗ Trợ Phòng HCNS Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Nhân Viên Lập Kế Hoạch Tiếng Nhật N2 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [HCM] IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  16 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Mảng IT Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  13 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  13 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Long An] Nhân Viên Tổng Vụ Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Quản Trị Viên Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [KCN Nhơn Trạch 3] - Biên Phiên Dịch Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Service) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. Nhân Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Quận 7] Nhân Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Đà Nẵng] IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  24/06/2019
 • Mức lương:
  12 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 23 triệu VNĐ
Chat