Tìm việc Trợ Giảng trong tháng 12/2019 (27 việc làm)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Sáng Tạo Trẻ Teky Holdings
1. [Toppy] Cộng Tác Viên Trợ Giảng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Sáng Tạo Trẻ Teky Holdings
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 5 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Sáng Tạo Trẻ Teky Holdings
2. [Toppy] Trợ Lý Học Thuật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Sáng Tạo Trẻ Teky Holdings
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [ Nhơn Trạch] Giáo Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Quận 6] Trợ Lý Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Trường Quốc tế Việt Nam
6. Trợ Giảng Trường Quốc tế Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nghề Đông Dương
7. Giáo Viên Kỹ Năng Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nghề Đông Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH CitySmart Company
8. Trợ Giảng Tiếng Anh Mầm Non Công ty TNHH CitySmart Company
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
American International School
9. Trợ Giảng (Learning Assistant) American International School
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Kinderworld Vietnam JSC
10. Trợ Giảng (Assistant Teacher) Kinderworld Vietnam JSC
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung tâm tiếng Anh ILA Việt Nam
11. Trợ Giảng ( Teaching Assistant Supervisor) Trung tâm tiếng Anh ILA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung Tâm Anh ngữ PoPoDoo
12. Giáo Viên - Trợ Giảng Tiếng Anh Trẻ Em Trung Tâm Anh ngữ PoPoDoo
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  3 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH iSpeaking Việt Nam
13. Trợ Giảng Tiếng Anh Công ty TNHH iSpeaking Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
GLOBALEDU NINH BÌNH
14. Chủ Nhiệm Lớp Tiếng Anh GLOBALEDU NINH BÌNH
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Hệ Thống Trung Tâm Ngoại Ngữ Kella
15. Trợ Giảng Tiếng Anh Hệ Thống Trung Tâm Ngoại Ngữ Kella
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần ICA Education
16. Giáo Viên Trợ Giảng Tiếng Anh Công Ty Cổ Phần ICA Education
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Trung tâm Anh ngữ Pingo
17. Trợ Giảng Trung tâm Anh ngữ Pingo
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
18. [Bắc Ninh] Trợ Giảng Tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
19. Trợ Giảng Tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Trung Tâm Anh Ngữ Galaxy Hà Tĩnh
20. Trợ Giảng Tiếng Anh Trung Tâm Anh Ngữ Galaxy Hà Tĩnh
 • Địa điểm:
  Hà Tĩnh
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat