Tìm việc Giáo Dục Đặc Biệt trong tháng 12/2019 (8 việc làm)

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
1. Chuyên Viên Phát Triển Con Người Hà Nội Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
2. Chuyên Viên Phát Triển Con Người Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Sáng Tạo Trẻ Teky Holdings
3. Chuyên Viên Vận Hành - Đào Tạo Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Sáng Tạo Trẻ Teky Holdings
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
4. Giáo Viên Kỹ Năng Mềm Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Tnhh Mtv Giáo Dục Toàn Diện Mmost
5. Giáo Viên Tâm Lý Công Ty Tnhh Mtv Giáo Dục Toàn Diện Mmost
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH CitySmart Company
6. Giáo Viên Kỹ Năng Sống Công ty TNHH CitySmart Company
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh(Blue Dragon Children's Foundation)
7. Nhân Viên Tâm Lý Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh(Blue Dragon Children's Foundation)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Đại học FPT HCM
8. Cán Bộ Khảo Thí Trường Đại học FPT HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat