Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Sản xuất/Vận hành sản xuất

Thông tin liên hệ

  • Lô 84, 85, 56B, Đường A, KCX Linh Trung 2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 123 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo