Tuyển dụng 45 việc làm Thợ Tiện Cơ trong tháng 11/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển HR Bình Minh
1. Thợ Tiện Cơ Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển HR Bình Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thiết Kế Quận Tám
2. Thợ Cơ Khí (Hàn Tig, Phay, Tiện) Công Ty TNHH Thiết Kế Quận Tám
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
3. Thợ Tiện, Thợ Phay CNC Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV SX TM Sắt Thép Thế Dũng
4. Thợ Cơ Khí Công ty TNHH MTV SX TM Sắt Thép Thế Dũng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công Nghiệp FDI Việt Nam
5. Thợ Hàn Công ty TNHH Công Nghiệp FDI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia
6. Thợ Hàn Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cơ Nhiệt Á Châu
7. Thợ Hàn Công Ty TNHH Cơ Nhiệt Á Châu
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Dựng Hoà Bình
8. Thợ Hàn Công Ty TNHH Xây Dựng Hoà Bình
 • Địa điểm:
  Bình Thuận
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia
9. Thợ Lắp Dựng (Thợ Cơ Khí) Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ QCM
10. Thợ Hàn, Thợ Phụ (Cơ Khí) Công Ty Cổ Phần Công Nghệ QCM
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐIỆN HẢI PHÒNG
11. Thợ Cơ Khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐIỆN HẢI PHÒNG
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển HR Bình Minh
12. Thợ Hàn Mig Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển HR Bình Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển HR Bình Minh
13. Thợ Hàn - Hàn Dân Dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển HR Bình Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ - Công Trình An Pha
14. Thợ Hàn Công Ty TNHH Dịch Vụ - Công Trình An Pha
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty CP Sản Xuất & Thương Mại Đa Hình
15. Thợ Hàn Công ty CP Sản Xuất & Thương Mại Đa Hình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
CôngTy TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thanh Hằng
16. Thợ Hàn CôngTy TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thanh Hằng
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
CôngTy TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thanh Hằng
17. Thợ Cơ Khí CôngTy TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thanh Hằng
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH ICONT P
18. Thợ Hàn Công Ty TNHH ICONT P
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cọc Ống Kiến Hoa - Đất Việt
19. Thợ Cơ Khí Công Ty TNHH Cọc Ống Kiến Hoa - Đất Việt
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Tự Động Hóa Thành Hưng
20. Thợ Cơ Khí Công ty Cổ Phần Tự Động Hóa Thành Hưng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 12 triệu VNĐ
Chat