Tuyển dụng 9 việc làm Business Development tại Hà Nội trong tháng 04/2020

Công Ty Linagora Vietnam
1. Business Development Director Công Ty Linagora Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  Đến 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH Abivin Việt Nam
2. Quản Lý Phát Triển Kinh Doanh (Business Development Manager) Công ty TNHH Abivin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
3. Distribution Business Development (Executive/Senior) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Internet NOVAON
5. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Vùng (Regional Business Development Executive) Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH JGC Việt Nam
6. Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh ( Business Development Officer ) Công ty TNHH JGC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Wyndham Legend Halong
7. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh (Business Development Executive) Wyndham Legend Halong
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
8. Business Analyst Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Truyền Thông Ngs
9. Fresher Business Analyst Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Truyền Thông Ngs
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat