Tuyển dụng 8 việc làm Kỹ Sư Bán Hàng tại Hà Nội trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH Thiết Bị Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nam
1. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) Công Ty TNHH Thiết Bị Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hust Việt Nam
2. Nhân Viên Bán Hàng Kỹ Thuật (Sale Engineer) Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hust Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thiết Bị Hàn
3. Kỹ Sư Bán Hàng Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thiết Bị Hàn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
4. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
5. Presales Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vũ Minh
6. Kỹ Sư Kinh Doanh Công Ty TNHH Vũ Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
7. Chuyên Viên Bán Hàng Kỹ Thuật (Technical Sales Executive) Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Cung cấp Giải pháp Dịch vụ GTGT
8. Nhân Viên Presales Công ty TNHH Cung cấp Giải pháp Dịch vụ GTGT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat