Tìm việc Vật Tư Sản Xuất trong tháng 01/2020 (41 việc làm)

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
1. Trưởng Nhóm Phụ Tùng Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Đứng Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
3. Trưởng Nhóm Phụ Tùng Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
4. Nhân Viên Khai Thác Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH O'leer Việt Nam
5. Trợ Lý Thu Mua (Purchase Assistant) Công Ty TNHH O'leer Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
6. Nhân Viên Vật Tư Phụ Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện NNC
7. Trưởng Phòng Mua Bán Vật Tư Công Ty Cổ Phần Cơ Điện NNC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bao Bì Thông Minh IntBOX
8. Trưởng Phòng Sản Xuất Công ty TNHH Bao Bì Thông Minh IntBOX
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH YIC Vina
9. Quản Lý Đơn Hàng Ngành May Mặc (Garment Merchandiser) Công ty TNHH YIC Vina
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam
10. Nhân Viên Lập Kế Hoạch Vật Liệu (Material Planner) Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
11. Nhân Viên Kế Hoạch Cung Ứng Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Nguyên Vũ
12. Nhân Viên Kế Hoạch Vật Tư Công Ty TNHH Thương Mại Nguyên Vũ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CEL Consulting
13. Nhân Viên Tư Vấn Chuỗi Cung Ứng (Supply Chain Consultants) CEL Consulting
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
14. Nhân Viên Vật Tư Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng công ty Đức Giang - CTCP
15. Nhân Viên Cung Ứng Nguyên Phụ Liệu Tổng công ty Đức Giang - CTCP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
16. Nhân Viên Kế Hoạch Nguyên Vật Liệu Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
17. Giám Sát Cấp Cao Kế Hoạch Nguyên Vật Liệu Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
18. Nhân Viên Thu Mua/Cung Ứng Vật Liệu (Material/Purchasing Staff) Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH B.BRAUN Việt Nam
19. Officer - Import/Export & Tax Refund Công ty TNHH B.BRAUN Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
20. Quản Lý Thu Mua (Purchasing Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  23 - 34 triệu VNĐ
Chat