Tìm việc Quản Lý Sản Phẩm trong tháng 12/2019 (20 việc làm)

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
1. [Đà Nẵng] Nhân Viên Tư Vấn Đài 198 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
2. [Đà Nẵng] Nhân Viên Tư Vấn Đài 198 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
3. [Đà Nẵng] Nhân Viên Tư Vấn Đài 198 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
4. [Đà Nẵng] Nhân Viên Tư Vấn Đài 198 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
5. [Đà Nẵng] Nhân Viên Tư Vấn Đài 198 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [HCM] General Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Hà Nội] Quản Lý Dự Án Phần Mềm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  30 - 70 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
8. Nhân viên SEO Marketing Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Rochdale Spears
9. Trưởng Nhóm Kỹ Thuật (Technical Bom System Leader) Công Ty TNHH Rochdale Spears
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Công Nghệ Cao Euronano
10. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Công Nghệ Cao Euronano
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 12 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
11. Nhân Viên Sản Phẩm Thẻ (Marketing) - Trung Tâm Thẻ Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
12. Chuyên Viên Sản Phẩm Thanh Toán Quốc Tế Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hải Sản Giang Ghẹ
13. Nhân Viên IT Công ty TNHH Hải Sản Giang Ghẹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Jellyfish Hr
14. Chuyên Viên Sản Phẩm Cao Cấp (Senior Product Executive) Công Ty TNHH Jellyfish Hr
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  16 - 27 triệu VNĐ
Tek Experts Co., Ltd
15. Dynamics CRM Subject Matter Expert Tek Experts Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Liên doanh Ciber-CMC
16. Trưởng Nhóm Tham Gia Kỹ Thuật Số (Digital Engagement Lead) Công ty CP Liên doanh Ciber-CMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Liên doanh Ciber-CMC
17. Kiến Trúc Sư Doanh Nghiệp (Enterprise Architect ) Công ty CP Liên doanh Ciber-CMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
18. Giám Đốc Ngân Hàng Số Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
19. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm Và Đào Tạo Bảo Hiểm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Medcomtech
20. Giám Đốc Sản Xuất (Product Manager) Công Ty Cổ Phần Medcomtech
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 20 triệu VNĐ
Chat