Tuyển dụng 24 việc làm Quản Lý Sản Phẩm trong tháng 11/2019

Byfas Premium Tailoring
1. Digital Team - IT Support Byfas Premium Tailoring
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
2. [Đà Nẵng] Nhân Viên Tư Vấn Đài 198 Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
3. [Đà Nẵng] Nhân Viên Tư Vấn Đài 198 Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
4. [Đà Nẵng] Nhân Viên Tư Vấn Đài 198 Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
5. [Đà Nẵng] Nhân Viên Tư Vấn Đài 198 Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
6. Nhân viên SEO Marketing Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH TinyPulse
7. Senior UI/UX Designer Công ty TNHH TinyPulse
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  40 - 90 triệu VNĐ
Tek Experts Co., Ltd
8. Dynamics CRM Subject Matter Expert Tek Experts Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Liên doanh Ciber-CMC
9. Trưởng Nhóm Tham Gia Kỹ Thuật Số (Digital Engagement Lead) Công ty CP Liên doanh Ciber-CMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Liên doanh Ciber-CMC
10. Kiến Trúc Sư Doanh Nghiệp (Enterprise Architect ) Công ty CP Liên doanh Ciber-CMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dữ liệu VNPT
11. Quản Lý Sản Phẩm Dịch Vụ CNTT Công ty Dữ liệu VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 37 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
13. Giám Đốc Ngân Hàng Số Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
14. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm Và Đào Tạo Bảo Hiểm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
GOLDENTOUR & CONVENTION
15. Nhân Viên IT GOLDENTOUR & CONVENTION
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
NUS Technology
16. Business Analyst NUS Technology
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần EM and AI
17. Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Công ty Cổ phần EM and AI
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Medcomtech
18. Giám Đốc Sản Xuất (Product Manager) Công Ty Cổ Phần Medcomtech
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 20 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
19. Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kỹ thuật Tương Lai
20. Nhân Viên Quản Lý Công ty TNHH Kỹ thuật Tương Lai
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Chat