Tuyển dụng 23 việc làm Kỹ Sư Cầu Nối trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 23 việc làm Kỹ Sư Cầu Nối trong tháng 07/2019
Công ty cổ phần JVB Việt Nam
1. Kỹ Sư Cầu Nối (Brse/Comtor) Công ty cổ phần JVB Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Quận 1] - Admin - Thông Dịch Ngành IT Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Hà Nội] - Kỹ Sư Cầu Nối Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Kỹ Sư Cầu Nối (Senior Bse) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  34 - 60 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [HCM] Kỹ Sư Cầu Nối Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Kỹ Sư Cầu Nối -BrSE Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  25 - 57 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Kỹ Sư Cầu Nối- BrSE Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  35 - 57 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [HN] Kỹ Sư Cầu Nối - Brse Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  22 - 50 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Nal Việt Nam
11. Nhân Viên BrSe Tiếng Nhật Công ty Cổ phần Nal Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Ominext Jointstock Company
12. [HCM] Kỹ Sư Cầu Nối Ominext Jointstock Company
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ominext Jointstock Company
13. Kĩ Sư Cầu Nối Ominext Jointstock Company
 • Địa điểm:
  Nước ngoài...
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Công nghệ Giải pháp số Việt Nam
15. Nhân Viên Phân Tích Nghiệp Vụ ( BA) Công ty Cổ Phần Công nghệ Giải pháp số Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần HBLab
16. Kỹ Sư Cầu Nối (BrSE) Công ty Cổ phần HBLab
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  23 - 60 triệu VNĐ
Công ty TNHH Septeni Technology
17. BrSE Công ty TNHH Septeni Technology
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
18. Kĩ Sư Cầu Nối /Brse Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  48 - 66 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
19. Brse Tiếng Nhật N2 Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 24 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
20. Kỹ Sư Cầu Nối (Brse) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  30 - 42 triệu VNĐ
Chat