Tuyển dụng 23 việc làm Tiếng Nhật tại Đồng Nai trong tháng 03/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Đồng Nai] Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Ga/Human Resources Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Đồng Nai] HR - Ga Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/06/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Đồng Nai] Giám Đốc Nhân Sự Kiêm Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  26 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Đồng Nai] HR - Ga Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  26 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Đồng Nai] Thông Phiên Dịch Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/06/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Nhơn Trạch, Đồng Nai] Japanese Translator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/06/2020
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/06/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Tiếng Nhật] Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/06/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Tiêng Nhật] Nhân Viên QC Kiêm Biên Phiên Dịch Tài Liệu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Đồng Nai] HR Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [KCN Nhơn Trạch] Kế Toán Tiếng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Việt Nam Nisshin Seifun
15. Nhân Viên Kiểm Định Chất Lượng Công Ty TNHH Việt Nam Nisshin Seifun
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
16. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
17. Cán Bộ Nhân Sự (HR Officer (Contract, Insurance, Payroll) ) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Japan Best Foods
18. Giám Sát Qa/Qc Công Ty TNHH Japan Best Foods
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Japan Best Foods
19. Chuyền Trưởng Sản Xuất Công Ty TNHH Japan Best Foods
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
KIZUNA Group (Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai)
20. Quản Lý Căn Tin Kizuna KIZUNA Group (Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat