Tuyển dụng 8 việc làm Phiên Dịch Tiếng Anh tại Đồng Nai trong tháng 04/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Toàn Cầu Essons
2. Phiên Biên Dịch Tiếng Hoa Công Ty TNHH Công Nghiệp Toàn Cầu Essons
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH City Focus Lighting
3. Thông Dịch Tiếng Anh Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
4. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần xây lắp SONACONS
5. Phiên Dịch Tiếng Hoa Công ty Cổ phần xây lắp SONACONS
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH San Lim Furniture
6. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty TNHH San Lim Furniture
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
7. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
8. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat