Tuyển dụng 70 việc làm Tiếng Anh tại Đồng Nai trong tháng 03/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Đồng Nai] Nhân Viên After Sales (Xe Nâng) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Đồng Nai] Nhân Viên Kinh Doanh Xe Nâng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Lập Trình Viên IT Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Sunluxe
4. Nhân Viên Hành Chính Công Ty TNHH Sản Xuất Sunluxe
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Sunluxe
5. Kỹ Thuật Điện - Điện Tử - Cơ Điện Công Ty TNHH Sản Xuất Sunluxe
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. R&D Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/06/2020
 • Mức lương:
  21 - 26 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Đồng Nai] R&D Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
The Mira Central Park Hotel
9. Giám Sát Buồng Phòng (Floor Supervisor) The Mira Central Park Hotel
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
The Mira Central Park Hotel
10. Tổng Quản Lý Khách Sạn (GM) The Mira Central Park Hotel
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
The Mira Central Park Hotel
11. Quản Lý Buồng Phòng/Hkm The Mira Central Park Hotel
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Nhân Viên Kinh Doanh Xe Nâng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Đồng Nai] Kỹ Sư Kinh Doanh Xe Nâng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Bochang Donatours
14. Hành Chính Văn Phòng Công Ty TNHH Bochang Donatours
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
15. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH City Focus Lighting
16. Thông Dịch Tiếng Anh Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH City Focus Lighting
17. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH City Focus Lighting
18. Tổng Vụ - Nhân Sự Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam
19. Head Cement Additives Apac Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam
20. Kỹ Sư Sản Xuất (Process Engineer) Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat