Tuyển dụng 102 việc làm Online Marketing trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH I-CUBE Việt Nam
1. Trưởng Phòng Marketing (Marketing Manager) Công Ty TNHH I-CUBE Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Vinachi Việt Nam
2. Trưởng Phòng Marketing Online Công Ty TNHH Vinachi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Làm Việc Thông Minh
3. Nhân Viên Marketing Online Công Ty Cổ Phần Làm Việc Thông Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Happy Secret
4. Nhân Viên Marketing Online Công Ty TNHH Happy Secret
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Đào tạo Thẩm mỹ Bích Nguyệt
5. Chuyên Viên Facebook Ads Công ty TNHH Đào tạo Thẩm mỹ Bích Nguyệt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HADUHI
6. Nhân Viên Marketing Online ( Facebook Ads - Google Ads) Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HADUHI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hương Trầm Đất Quảng
7. Nhân Viên Marketing Online Công Ty TNHH Hương Trầm Đất Quảng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Y Dược Lis
8. Nhân Viên Marketing Online Công ty cổ phần Y Dược Lis
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CocoLand River Beach Resort & Spa
9. Nhân Viên Marketing Online CocoLand River Beach Resort & Spa
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tri Thức Vì Dân
10. Nhân Viên Marketing Online Công Ty Cổ Phần Tri Thức Vì Dân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục HALO
11. Nhân Viên Marketing Online Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục HALO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tri Thức Vì Dân
12. Nhân Viên Marketing Online Công Ty Cổ Phần Tri Thức Vì Dân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Tranh Treo Tường Shago
13. Nhân Viên Marketing Online Tranh Treo Tường Shago
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Vinh Thái
14. Nhân Viên Làm Nội Dung Online Và Marketing Công Ty TNHH Vinh Thái
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
15. Nhân Viên Content Marketing Online Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhà Nước MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel
16. Nhân Viên Bán Hàng Online Công ty TNHH Nhà Nước MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
17. Trưởng Nhóm Bán Hàng Online Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Dấu Chân
18. Nhân Viên Marketing (Marketing Executive) Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Dấu Chân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 24 triệu VNĐ
Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&M)
19. Nhân Viên Sale Online Thời Trang Ninomaxx Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&M)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Cẩm Đạt
20. Nhân Viên Kinh Doanh Online Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Cẩm Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Chat