Tuyển dụng 15 việc làm Nhân Viên Bán Hàng tại Đồng Nai trong tháng 01/2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế
1. Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
2. Nhân Viên Sale CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thế giới Kim Cương
3. Nhân Viên Bán Hàng Trang Sức Công ty TNHH Thế giới Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
4. Nhân Viên Bán Hàng Thời Vụ Tết Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cargill Vietnam
5. Nhân Viên Hỗ Trợ Bán Hàng (Customer Services Associate) Cargill Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam)
6. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phú Mỹ Khang
7. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Phú Mỹ Khang
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP TMDV Suất Ăn Và Vệ Sinh Công Nghiệp Sao Việt (VstarC)
8. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty CP TMDV Suất Ăn Và Vệ Sinh Công Nghiệp Sao Việt (VstarC)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
9. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Ilyang Opo Việt Nam
10. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Ilyang Opo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Thành Phố Du Lịch Sơn Tiên
11. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ Phần Thành Phố Du Lịch Sơn Tiên
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
12. Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Yujin Fluid Việt Nam
13. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Yujin Fluid Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM - DV Diên Khánh
14. Nhân Viên Sales Thị Trường Công Ty TNHH TM - DV Diên Khánh
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Rồng Phương Bắc
15. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Thương mại Rồng Phương Bắc
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Chat