Tuyển dụng 110 việc làm Kế Toán Tổng Hợp tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH ATP Transport
1. [Gò Vấp] Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH ATP Transport
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
2. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Bình Thạnh] Kế Toán Viên Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Srisawad Việt Nam
4. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Srisawad Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần TPS Thành Phong
5. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần TPS Thành Phong
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty Neo Chemicals
6. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Neo Chemicals
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Xanh
7. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Xanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thủy Lê
8. Kế Toán Tổng Hợp Kiêm Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thủy Lê
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thế Giới Thực Phẩm Tâm Đức
9. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Thế Giới Thực Phẩm Tâm Đức
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH ATP Transport
10. [GÒ VẤP] Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH ATP Transport
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dopaco Group
11. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Dopaco Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Care Vn
12. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Care Vn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng ADN
13. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng ADN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Bavico
14. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Bavico
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giàn Giáo Việt Xô
15. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Giàn Giáo Việt Xô
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
 Công ty TNHH Tiếp Vận Wind
16. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Tiếp Vận Wind
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Truyền Hình Ưng Bình Châu
17. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Truyền Hình Ưng Bình Châu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Cititel Hotels Chain
18. Kế Toán Tổng Hợp Khách Sạn Cititel Hotels Chain
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Chin Media
19. Kế Toán Tổng Hợp (Senior General Accountant) Công ty TNHH Chin Media
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mai House Saigon
20. Nhân Viên Kế Toán (Accounting) Mai House Saigon
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat