Tuyển dụng 28 việc làm Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020

Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Việt Khởi
1. Chuyên Viên Truyền Thông Nội Bộ Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Việt Khởi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nguyễn Hoàng
2. Chuyên Viên Nhân Sự - Truyền Thông Nội Bộ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nguyễn Hoàng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
3. Trưởng Bộ Phận Quy Trình CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  23 - 34 triệu VNĐ
Công ty CP Tập đoàn HALO
4. Trưởng/ Phó Ban Kiểm Soát Công ty CP Tập đoàn HALO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng HSBC Việt Nam
5. GTRF BRCM Manager Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Phú Hưng
6. Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ ( Internal Control) Công ty cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Phú Hưng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố - CityLand
7. Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ Mảng Xây Dựng Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố - CityLand
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Đông Phương
8. Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ Tập đoàn Đông Phương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Tập đoàn Tuấn Ân
9. Phó Ban Kiểm Soát Nội Bộ Tập đoàn Tuấn Ân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGi 16 M&C
10. Trưởng Phòng Pháp Lý Và Kiểm Soát Nội Bộ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGi 16 M&C
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
11. Kiểm Toán Nội Bộ Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
12. Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
13. Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam - Hồ Chí Minh
14. Nhân Viên Kiểm Soát (Premium Control) Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam - Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
15. Kiểm Toán Nội Bộ (Senior Internal Auditor) CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Trinh Mỹ
16. Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ Công Ty TNHH Trinh Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
17. Nhân Viên Kiểm Soát Vận Tải Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
18. Kiểm Toán Viên Nội Bộ (Internal Auditor) Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Veolia Water Solutions & Technologies (Vietnam) LLC
19. Nhân Viên Kiểm Soát Tài Liệu ( Document Controller) Veolia Water Solutions & Technologies (Vietnam) LLC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ PTIT
20. Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ PTIT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat