Tuyển dụng 248 việc làm Kế Toán Bán Hàng tại Hồ Chí Minh trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH Xe Bảo Nam
2. Kế Toán Bán Hàng Công Ty TNHH Xe Bảo Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Quảng Tin
3. Kế Toán Bán Hàng Công Ty TNHH Quảng Tin
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Remax Việt Nam
4. Kế Toán Cửa Hàng Kiêm Thu Ngân Công ty Remax Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Uwin
5. Kế Toán Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Uwin
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Global Jet Commerce
6. Kế Toán Bán Hàng Công Ty TNHH Global Jet Commerce
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
7. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH V 2 U Healthcare Việt Nam
8. Kế Toán Viên Công Ty TNHH V 2 U Healthcare Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu
9. Kế Toán Thuế Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thực phẩm Takahiro
10. Kế Toán Mua Hàng Công ty Cổ phần Thực phẩm Takahiro
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thuận Phát Hưng Group
11. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Thuận Phát Hưng Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dân Khang
12. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Dân Khang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Diện
13. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Diện
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Từ 5 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thương Mại Dasan
14. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thương Mại Dasan
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Thiên Quốc
15. Kế Toán Viên Công Ty TNHH Thương Mại Thiên Quốc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Vạn Xuân FMCG Investment
16. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Vạn Xuân FMCG Investment
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Mỹ Gia Lạc
17. Kế Toán Kho Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Mỹ Gia Lạc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mỹ Phẩm Tường Vi
18. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mỹ Phẩm Tường Vi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Nhà hàng Kobe Teppanyaki
19. Nhân Viên Kế Toán Nhà hàng Kobe Teppanyaki
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
20. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat