Tìm việc Giám Sát Sản Xuất trong tháng 02/2020 (106 việc làm)

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam
1. Trưởng Ca Sản Xuất (Line Supervisor - Shift Leader) Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Iso Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Goertek Vina
3. Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Goertek Vina
4. Trưởng Phòng Sản Xuất Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
5. Nhân Viên Giám Sát Công Nhân Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Hà Nội] Kỹ Sư Sản Xuất Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Hà Nội] Phó Phòng Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  18 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
9. Nhân Viên Giám Sát Công Nhân Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Bình Dương] Quản Lý Ca Bộ Phận Ép Nhựa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Nhân Viên Quản Lý Ca Bộ Phận Ép Nhựa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [HCM] Trưởng Bộ Phận Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Long An] Quản Lý Sản Xuất Nhật/Anh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sebang Chain Vina
14. Giám Đốc Sản Xuất Công Ty TNHH Sebang Chain Vina
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  50 - 80 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
15. Quản Đốc Sản Xuất Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh
16. Nhân Viên Điều Độ Sản Xuất Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh
17. Quản Đốc Xưởng Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Seongho Tech Vina
18. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Seongho Tech Vina
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Koei Toda
19. Trợ Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Công Nghiệp Koei Toda
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Goldsun
20. Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Goldsun
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat