Tuyển dụng 46 việc làm Tiếng Nhật tại Bình Dương trong tháng 03/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Bến Cát, Bình Dương] Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Giám Sát Chất Lượng (QC Supervisor) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [KCN Mỹ Phước 3] Quản Lý Nhà Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [KCN Mỹ Phước 3] Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Bình Thạnh] Trợ Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Japanese Merchandise Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Tiếng Nhật] Trợ Lý Sản Xuất Merchandise Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/06/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Bình Dương] Trợ lý sản xuất tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Thiết Kế Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Bình Dương] Nhân Viên Thiết Kế Đồ Gá Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Bình Dương] Nhân Viên Thiết Kế Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [KCN Mỹ Phước 3] Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Bình Dương] Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Bình Dương - Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Quản Lý Nhà Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  27 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [Bình Dương] Quản Lý Nhà Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [Bình Dương] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Tần Uyên, Bình Dương] Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Bình Dương] Nhân Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [Bình Dương] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Chat