Tuyển dụng 7 việc làm Phiên Dịch Viên tại Bình Dương trong tháng 03/2020

Công Ty TNHH May Giang Việt
1. Phiên Dịch Tiếng Hàn - Trung Công Ty TNHH May Giang Việt
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Oil Korea Việt Nam
2. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công Ty TNHH Oil Korea Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Điện Tử Và Ngũ Kim Gem Việt Nam
3. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Điện Tử Và Ngũ Kim Gem Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 14 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
4. Giao Dịch Viên (Teller) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Bình Dương] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Shun Deng Technology
6. Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Shun Deng Technology
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
7. Phiên Dịch Tiếng Nhật N2 Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Chat