Tuyển dụng 11 việc làm Technical Sales tại Hà Nội trong tháng 02/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Hà Nội] Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Hà Nội] Sale Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần 3DP Việt Nam
3. Kỹ Sư Bán Hàng Công ty Cổ phần 3DP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
 Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Hàn Quốc KOTRA Hà Nội
4. Technical Sales Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Hàn Quốc KOTRA Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
5. Bán Hàng Kỹ Thuật (Technical Sales - Cosmetics/ Personal Care Ingredients) Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Hà Sơn
6. Kỹ Sư Bán Hàng Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Hà Sơn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  23 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH Yokogawa Việt Nam
7. Kỹ Sư Bán Hàng (Services Sales Engineer) Công ty TNHH Yokogawa Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái
8. Kỹ Sư Bán Hàng Sitech (Sitech Sales Engineer) Công Ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái
9. Kỹ Sư Bán Hàng Xe Nâng (Forklift Sales Engineer) Công Ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Đông Tây
10. Nhân Viên Kinh Doanh - Kỹ Sư Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Đông Tây
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái
11. Kỹ Sư Bán Hàng Máy SEM (Sales Engineer Sem Machinery) Công Ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat