Guhring Vietnam LLC

Guhring Vietnam LLC

Sản xuất/Vận hành sản xuất, Khu chế xuất/Khu công nghiệp
Guhring Vietnam was established in 2008 as one of 49 subsidiaries of Guhring Group. Guhring Vietnam provides a wide range of standard tool with capability to produce special tools as well. With Guhring’s carbide material and our machine and equipment, Guhring Vietnam commits to deliver the tool and service with the same quality as standard of Guhring group. Our in-house regrinding/coating service is widely used not only for tool from Guhring but also from its competitor as well as for wear parts and other item beyond cutting tools.

Thông tin liên hệ

  • 5, VSIP2 A - Đường Số 14, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương
  • https://www.guehring.de/
  • 20-50 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Bóng đá

Du lịch

Câu lạc bộ

Team building

Thể thao

Nghệ thuật

Party

Tình nguyện

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo