Tuyển dụng 11 việc làm Presales tại Hà Nội trong tháng 01/2020

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện
1. Kỹ Sư Tư Vấn Mạng/ Presale Engineer Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thiết Bị Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nam
2. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) Công Ty TNHH Thiết Bị Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
3. Preasale Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
4. Kỹ Sư Bán Hàng (Sale Engineer) Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
5. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái
6. Kỹ Sư Bán Hàng Sitech (Sitech Sales Engineer) Công Ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái
7. Kỹ Sư Bán Hàng Xe Nâng (Forklift Sales Engineer) Công Ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
8. Kỹ Sư Bán Hàng Dự Án (Project Sales Engineer) Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Khoa học Công nghiệp Đại Nam
9. Kỹ Sư Bán Hàng Công ty Cổ phần Khoa học Công nghiệp Đại Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Đông Tây
10. Nhân Viên Kinh Doanh - Kỹ Sư Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Đông Tây
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái
11. Kỹ Sư Bán Hàng Máy SEM (Sales Engineer Sem Machinery) Công Ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat