Tuyển dụng 5 việc làm Phụ Tá Nha Khoa trong tháng 02/2020

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
1. Phụ Tá Nha Khoa Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Vinacacao
2. Phụ Tá Quản Lý Dự Án Đầu Tư Công ty Vinacacao
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nha Khoa Cây Gõ
3. Phụ Tá Nha Khoa Nha Khoa Cây Gõ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nha Khoa Rạng Ngời
4. Điều Dưỡng / Phụ Tá Nha Khoa Công ty TNHH Nha Khoa Rạng Ngời
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia
5. Phụ Tá Trắc Địa Công Trình Công ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat