Tuyển dụng 4 việc làm Nha Sĩ trong tháng 02/2020

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
1. Phụ Tá Nha Khoa Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
2. Nhân Viên Kinh Doanh Vật Tư Nha Khoa Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
SCI Group
3. [Hạ Long- Quảng Ninh] Lễ Tân Tư Vấn Nha Khoa SCI Group
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nha Khoa Rạng Ngời
4. Điều Dưỡng / Phụ Tá Nha Khoa Công ty TNHH Nha Khoa Rạng Ngời
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat