Tuyển dụng 9 việc làm Nha Sĩ trong tháng 12/2019

Bệnh Viện Quốc Tế Kaiyen
1. Trợ Thủ Nha Khoa Bệnh Viện Quốc Tế Kaiyen
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Bệnh Viện Quốc Tế Kaiyen
2. Chuyên Viên Tư Vấn Nha Khoa - Thẩm Mỹ Bệnh Viện Quốc Tế Kaiyen
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Nha Khoa Quốc Tế Tâm An
3. Phụ Tá Nha Khoa Công Ty TNHH Nha Khoa Quốc Tế Tâm An
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nha khoa Kim
4. Bác Sĩ Nha Khoa Công ty TNHH Nha khoa Kim
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Nha khoa Kim
5. Phụ Tá Nha Khoa Công ty TNHH Nha khoa Kim
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nha Khoa Lan Anh
6. Phụ Tá Nha Khoa Công ty TNHH Nha Khoa Lan Anh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Từ 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nha Khoa Lan Anh
7. Tiếp Tân Nha Khoa Công ty TNHH Nha Khoa Lan Anh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nha Khoa SMILE STATION
8. Trợ Thủ, Điều Dưỡng Nha Khoa Nha Khoa SMILE STATION
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Global Investment
9. Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Nha Khoa Công Ty TNHH Global Investment
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat