Tuyển dụng 24 việc làm Phó Giám Đốc tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bất Động Sản Tiến Lợi
1. Phó Tổng Phụ Trách Bất Động Sản Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bất Động Sản Tiến Lợi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung Tâm Phân Phối Phúc Thành
2. Phó Giám Đốc Kinh Doanh Trung Tâm Phân Phối Phúc Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
3. Phó Giám Đốc Kiến Trúc Và Giải Pháp (Solution Architect) Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
4. Phó Giám Đốc Triển Khai Và Vận Hành Ứng Dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng HSBC Việt Nam
5. Vice President Regulatory Reporting Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Logistics Nguyễn Phát
6. Trưởng Bộ Phận / Phó Giám Đốc Công ty Cổ Phần Logistics Nguyễn Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á
7. Phó Giám Đốc Marketing Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á
8. Phó Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
9. Phó Giám Đốc Lưu Động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
10. Phó Giám Đốc Kinh Doanh Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC
11. Phó Giám Đốc Nhà Máy Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
12. Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
13. Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
14. Phó Giám Đốc Kỹ Thuật Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn và Kiểm Toán ICMA
15. Giám Đốc/Phó Giám Đốc Điều Hành Công ty TNHH Tư Vấn và Kiểm Toán ICMA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
16. Phó Giám Đốc Tài Chính Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
17. Phó Giám Đốc Kinh Doanh Trái Cây Tươi Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Nông Dược H.A.I
18. Phó Giám Đốc Phụ Trách Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Công ty Cổ phần Nông Dược H.A.I
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
19. Phó Giám Đốc Thu Mua (Purchasing Deputy Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  34 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
20. Phó Giám Đốc Dự Án Thành Phần (Component Project Deputy Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  34 - 46 triệu VNĐ
Chat