Tuyển dụng 12 việc làm Giám Sát Khu Vực tại Hồ Chí Minh trong tháng 02/2020

Ramana Hotel Saigon
1. Quản Lý Ca (Shift Manager) Ramana Hotel Saigon
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
2. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Hồ Chí Minh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Ferroli Asean
3. Nhân Viên Kinh Doanh Khu vực Hồ Chí Minh Công ty TNHH Ferroli Asean
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đại Hoàng Thủy
4. Quản Lý Bán Hàng Khu Vực - ASM Công Ty Cổ Phần Đại Hoàng Thủy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dược Phẩm HTP
5. Trình Dược Viên Kênh OTC - Khu Vực HCM Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dược Phẩm HTP
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX &TM TH VIỆT MY
6. Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Công ty TNHH SX &TM TH VIỆT MY
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần DTP( inkmax)
7. Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Công ty Cổ Phần DTP( inkmax)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY CÔNG NÔNG NGHIỆP CAO HÙNG
8. Quản Lý Khu Vực Kinh Doanh CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY CÔNG NÔNG NGHIỆP CAO HÙNG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 22 triệu VNĐ
Thiết Bị Nhà Bếp Junger Đức - Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Rồng Phương Nam
9. Quản Lý Khu Vực Thiết Bị Nhà Bếp Junger Đức - Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Rồng Phương Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Pizza Ngon
10. Quản Lý Khu Vực Công Ty Cổ Phần Pizza Ngon
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Tập đoàn Khách sạn Tư nhân Silverland
11. Nhân Viên Vệ Sinh Khu Vực Công Cộng Tập đoàn Khách sạn Tư nhân Silverland
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Rita Võ
12. Giám Sát (Supervisor) Công Ty TNHH Rita Võ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Chat