Tuyển dụng 31 việc làm Project Manager tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH VK Link
1. Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công Ty TNHH VK Link
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Client of JobsGO
2. Project Executive Client of JobsGO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Linkbynet Việt Nam
3. Project Manager Công Ty TNHH Linkbynet Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Việt Tinh Anh
4. IT Project Manager Công Ty CP Việt Tinh Anh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
EASYBOOK.COM VIET NAM CO LTD
5. IT Software Project Manager EASYBOOK.COM VIET NAM CO LTD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
6. Project Service Manager Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 45 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
7. Quản Lý Dự Án (Project Manager) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
8. Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  27 - 46 triệu VNĐ
MegaCEO Group
9. Trưởng Phòng Dự Án (Project Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
10. Quản Lý Dự Án (Project Manager) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  26 - 44 triệu VNĐ
Công ty TNHH Mulodo Việt Nam
11. Project Manager - Experienced in Technical (JAVA) Công ty TNHH Mulodo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
12. Quản Lý Dự Án (Project Implementation Manager (Warehouse) ) Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 45 triệu VNĐ
Glass Egg Digital Media Limited
13. Game Producer (Non - Tech Project Manager) Glass Egg Digital Media Limited
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sutrix Solutions
14. Project Manager (Scrum Master, Web App) Sutrix Solutions
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
15. Phó Phòng Kế Hoạch (Deputy Project Manager) Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Dxc Vietnam
17. Quản Lý Dự Án (Project Manager/Scrum Master) Dxc Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
18. SQL Project Support Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
19. Project Engineer Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
20. Chuyên Viên Quản Lý Dự Án (Project Management Executive) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat