Tuyển dụng 3 việc làm Kỹ Sư Kiểm Soát Chất Lượng tại Hà Nội trong tháng 02/2020

LG Electronics Việt Nam
1. Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Và Chất Lượng Sản Phẩm LG Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Molex Việt Nam
2. Kỹ Sư Chất Lượng Khách Hàng (Customer Quality Engineer) Công ty TNHH Molex Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Cung cấp Giải pháp Dịch vụ GTGT
3. Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng Phần Mềm Công ty TNHH Cung cấp Giải pháp Dịch vụ GTGT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Chat