Tuyển dụng 27 việc làm Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm tại Hà Nội trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Nghiên Cứu Vtoco
1. Nhân Viên Nghiên Cứu Các Dự Án Phát Triển Du Lịch Công Ty TNHH Tư Vấn Và Nghiên Cứu Vtoco
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Step Up English Center
2. R&D Assistant Step Up English Center
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Step Up English Center
3. Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm (R&D Assistant) Step Up English Center
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM-DV Far East Vacation
4. Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Nội Địa Và Out Bound Công ty TNHH TM-DV Far East Vacation
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH My Second Home
5. Nhân Viên Phát Triển Ý Tưởng Sản Phẩm Công ty TNHH My Second Home
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Nhà An Toàn
6. Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Công ty Cổ Phần Nhà An Toàn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VCP
7. Nhân Viên Nghiên Cứu Phát Triển Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VCP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Và Nghiên Cứu Vtoco
8. Nhân Viên Nghiên Cứu Các Dự Án Phát Triển Du Lịch Công Ty TNHH Tư Vấn Và Nghiên Cứu Vtoco
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Viettel - CHT
9. Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Công ty TNHH Viettel - CHT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
10. Kỹ Sư Phát Triển Sản Phẩm Van Vòi Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Vimedimex Group
11. Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Vimedimex Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông
12. Chuyên Viên Ứng Dụng (Mảng Tế Bào Gốc) Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco
13. Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Lĩnh Vực Thiết Bị Y Tế Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông
14. Chuyên Viên Công Nghệ Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông
15. Chuyên Viên Quản Lý Sản Phẩm Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới
16. Nhân Viên Nghiên Cứu Nông Lâm Nghiệp Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần VGP
17. Nhân Viên R&D Công ty cổ phần VGP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
EGO Landscape
18. Nhân Viên R&D/ Marketing EGO Landscape
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
19. Chuyên Viên Nghiên Cứu Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Nhân Bình
20. Chuyên Viên Nghiên Cứu Đầu Tư Công Ty Cổ Phần Nhân Bình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat