Tuyển dụng 4 việc làm Giám Đốc Kinh Doanh tại Bình Dương trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Human Power
1. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Human Power
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Staz Việt Nam
2. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty TNHH Staz Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
3. Trợ Lý Giám Đốc (HR/Admin Assistant Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH URC Việt Nam
4. Trợ Lý Giám Đốc Thương Hiệu (Assistant Brand Manager) Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat